آیا شما هم دوست دارید بخشی از تیم آموزشی کلید فردا شوید ؟

آیا فکر میکنید که در زمینه ی خاصی،  مهارت یا توانایی خاصی دارید که دوست دارید آنرا شکوفا کنید؟

آیا دوست دارید که در یک جمع صمیمی و گرم، بطور سازنده ای شرکت کنید و از مهارت های خودتان بهره ببرید ؟

تیم ما همواره تشنه ی جذب و استخدام چنین افراد تشنه ی پیشرفت و ترقی از سرتاسر ایران میباشد. در صورت تمایل از طریق فرم زیر رزومه ی(CV) کامل خود را برای ما ارسال کنید تا همکاران را در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.

رزومه شما

3 + 3 = ?